دستورالعمل اجرایی انتشار آگهی‌های دولتی
دستورالعمل اجرایی انتشار آگهی‌های دولتی 
در اجرای بند ٥ از ماده ٢ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و آیین‌نامه تمرکز، توزیع و نشر آگهی‌های دولتی، دستورالعمل اجرایی اتشار آگهی­ های دولتی به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد.

کلیات

واژه «نشریه» در تمام بخش‌های این آیین‌نامه به مفهوم  نشریه چاپی و الکترونیکی و خبرگزاری مطابق با قانون اصلاح ماده (١) قانون مطبوعات به شماره ٥٠٤٣٢/١٠٤ تاریخ ٨/١٠/١٣٨٨ است.

١. تعیین ضوابط و مقررات توزیع و نشر انواع آگهی‌های دولتی در داخل و خارج از کشور از وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و کلیه دستگاه‌های اجرایی و همچنین  نشریات دارای مجوز از هیات نظارت بر مطبوعات مکلف به اجرای این ضوابط هستند.

٢. کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند انتشار آگهی‌های خود را صرفاً از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بدون ذکر نام نشریه، اقدام نمایند. وزارت مذکور نیز با در نظر گرفتن اهداف دستگاه‌ها، نوع مخاطبان، میزان فراگیری و عدالت در حمایت از رسانه‌ها، آگهی‌های دولتی را توزیع می‌کند.

٣. آگهی دولتی به نشریات واجد شرایطی تعلق می‌گیرد که اسامی آن‌ها هر سال توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام می‌شود.

نشریات چاپی شامل نشریات محلی، استانی، منطقه‌ای و سراسری در صورت احراز موارد ذیل واجد شرایط خواهند بود:

١-٣) حداقل شش ماه بطور منظم مطابق با دوره انتشار و گستره توزیع مصوب خود منتشر شده باشند.

٢-٣) همواره دارای ٨ صفحه یا بیشتر باشند.

هر گاه نشریه‌ای فاقد یکی از موارد فوق شود، تا رفع آن مورد، واجد شرایط تلقی نمی‌گردد.

٤. تعرفه نرخ آگهی‌های دولتی در اسفندماه هر سال برای سال بعد، بر اساس رتبه‌بندی نشریات و خبرگزاری‌ها توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین و به کلیه نشریات و دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌شود.

تبصره: تعرفه مذکور مبنای محاسبه آگهی‌های دولتی خواهد بود و در صورت لزوم در شهریورماه هر سال بازنگری و اصلاحیه آن صادر می‌گردد.

٥. رتبه‌ هر یک از  نشریات، همزمان با ابلاغ تعرفه و یا اصلاحیه آن، بر اساس شاخص‌های ذیل تعیین می‌شود و در سایت معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع­رسانی قرار می­گیرد.
. رتبه‌ خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری با توجه به تعداد بازدید کننده و کیفیت، تعیین و تعرفه درج آگهی در آن‌ها بر مبنای واحد پیکسل محاسبه می‌شود.
. آگهی‌های مخاطبان تخصصی می‌تواند به ماهنامه‌های تخصصی نیز تعلق گیرد.

٨. کلیه نشریات با هر گونه دوره انتشار، در صورت عدم مغایرت با ضوابط آگهی مورد سفارش، قابلیت درج آگهی‌های دولتی را دارند، مشروط به آن که در ٦ ماه منتهی به تاریخ سفارش، به صورت مرتب منتشر شده باشند. تا زمانی که نام این رسانه­ها در فهرست­های موضوع بندهای ٥ و ٦ قرار نگیرد در آخرین گروه، تعریف می­­شوند.

٩. رسانه­های متقاضی، درخواست رسمی خود را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تسلیم می‌کنند و در صورت وجود شرایط مندرج در این دستورالعمل به آنان آگهی دولتی تعلق می­گیرد (درخواست نشریات سراسری و رسانه‌های الکترونیکی به اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی تسلیم می­شود و درخواست نشریات محلی و منطقه‌ای به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانی که دفتر مرکزی نشریه در آن واقع است).

اختیارات و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در انتشار آگهی دولتی

 

١٠. سفارش چاپ آگهی دولتی برای نشریات سراسری با مبدا مرکز از طریق اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی صورت می‌پذیرد.

١١. سفارش چاپ آگهی‌ها با مبدا استانی، توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ذیربط و به شکل زیر صورت می‌پذیرد:

١-١١) در نشریات محلی (نشریات چاپی با گستره توزیع یک شهرستان یا استان): اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی همان استان

١٢-١١) در نشریات منطقه‌ای (نشریات چاپی با گستره توزیع چند استان): اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانی که دفتر مرکزی نشریه در آنجا واقع است.

٣-١١) در نشریات سراسری: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی همان استان، ضمناً به منظور حمایت از نشریات محلی، ادارات کل استان‌ها حداکثر تا سقف ٣٠% از مبلغ کل شش ماهه آگهی‌های توزیعی خود را می‌توانند به نشریات سراسری تخصیص دهند.

تبصره - حداکثر سقف در نظر گرفته شده (تخصیص ٣٠% از کل مبلغ به نشریات سراسری) شامل آگهی­های ثبتی نمی­گردد.

١٢. با هدف حمایت از نشریات استانی، نشریات منطقه‌ای صرفاً در استانی که دفتر مرکزی آنها واقع است در اولویت اول تخصیص آگهی دولتی قرار دارند و در سایر استانهای گستره توزیع، بعنوان اولویت دوم خواهند بود.

١٣. درج آگهی دولتی در ویژه‌نامه‌های استانی نشریات سراسری مجاز نیست.

١٤. به نشریاتی که در گستره مصوب خود توزیع نمی‌شوند و یا مطابق دوره انتشار مصوب منتشر نمی‌گردند آگهی دولتی تعلق نمی‌گیرد.

١٥. توزیع آگهی توسط اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی و ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان­ها باید به نحو ذیل باشد:

١- ١٥) حداقل ٥٠ و حداکثر ٦٠ درصد مبلغ کل عملکرد شش ماهه  در جدول نشریات سراسری به گروه نشریات اول و دوم و در جدول نشریات غیرسراسری به رتبه اول اختصاص داده ­شود.

٢-١٥) بیشترین مبلغ تعلق گرفته به نشریه هر رتبه، نباید بیش از دو برابر مبلغ تعلق گرفته به آخرین نشریه همان رتبه باشد.

١٦. به منظور شفافیت، نحوه توزیع شش ماهه آگهی‌ها در فروردین و مهرماه هرسال به صورت عمومی و به تفکیک سراسری و استان‌ها اطلاع‌رسانی می‌شود. (گزارش اول شامل: نام رسانه، رتبه، تعداد کل آگهی، جمع کادر آگهی، مبلغ کل،  و گزارش دوم شامل: نام دستگاه، مبلغ کل و تعداد آگهی‌های آن)

 

وظایف دستگاه‌های اجرایی جهت انتشار آگهی دولتی

 ١٧. به منظور سفارش چاپ آگهی دولتی در نشریات رعایت موارد ذیل ضروری است:

١-١٧) درخواست درج آگهی در سربرگ اداری آگهی دهنده تنظیم شود.

٢-١٧) در سفارش درج آگهی موارد ذیل مشخص باشد:

شماره نامه آگهی دهنده- تاریخ ارسال- موضوع آگهی- تعداد نشریات مورد تقاضا- تعداد نوبت درج در هر نشریه و جمع کل آن‌ها- تاریخ‌های درج- محل درج- شماره تلفن واحد سازمانی آگهی دهنده- سایر ملاحظات.

٣-١٧) متن آگهی، تایپ و توسط آگهی‌ دهنده تنظیم و لزوماً فایل الکترونیکی آن به انضمام نسخه مکتوب ارسال شود. در صورت نیاز به درج آرم دستگاه، ضرورت دارد عین آرم و ملحقات آن به طور رنگی و واضح در صدر متن آگهی قرار گیرد و عبارت «درج همراه با آرم» پس از تعیین محل درج آگهی، در نامه درخواست قید شود.

٤-١٧) هر فقره آگهی که موضوع مستقل دارد، طی درخواست مستقل سفارش داده شود.

٥-١٧)متن آگهی حداقل ٣ روز اداری قبل ا تاریخ درج مورد درخواست، تحویل گردد.

٦-١٧)در صورت نیاز به درج تیتر آگهی در صفحه نخست نشریه، عبارت « تیتر صفحه اول دارد» در نامه مورد درخواست تصریح شده و عبارت تیتر مورد نظر به طور مشخص و جداگانه در صدر متن آگهی قید گردد.

٧-١٧)درج آگهی در نشریات چاپی به تناسب قیمت از زیاد به کم در صفحات اول، آخر، دوم یا سوم و داخلی تعریف می‌شود. در خبرگزاری‌ها و سایت‌ها نیز به تناسب لایه و هر لایه با اسکرول مشخص می‌شود.

تبصره: با توجه به تفاوت‌ها یا تغییرات فنی نشریات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی راساً نسبت به تغییرات پیش‌بینی نشده تصمیم‌گیری می‌نماید.

١٨. هزینه آگهی توسط دستگاه‌های اجرایی صرفاً به شماره حساب اعلام شده از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پرداخت می‌شود که  به نام نشریه یا صاحب امتیاز یا وکیل وی (در صورت ارایه وکالتنامه رسمی) خواهد بود.

١٩. دستگاه‌های اجرایی هزینه آگهی‌های سفارش داده شده خود را حداکثر ظرف مدت یک‌ماه  از تاریخ درج آگهی، پرداخت و از ارجاع نماینده نشریات به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی و یا برندگان معاملات خودداری کنند.

٢٠. درج عنوان آگهی دولتی در نشریات و ارجاع مخاطبان به سایر رسانه‌ها (شامل پورتال دستگاه یا غیره) برای مشاهده متن کامل، صرفاً پس از درج  حداقل یک نوبت نسخه کامل آن آگهی در نشریات واجد شرایط، قابل قبول خواهد بود.

٢١. تحویل آگهی توسط نماینده دستگاه‌های اجرایی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می‌پذیرد و مسئولیت رعایت مقررات مربوط، به عهده آگهی دهنده است. در صورتی که مغایرت با مقررات ملاحظه شود، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌تواند برای رفع آن، اقدام لازم را انجام دهد.

وظایف مطبوعات

٢٢. نشریات مکلفند آگهی‌های دریافتی را در صفحات معمول نشریه و مطابق شمارگان، درج و در گستره مصوب، توزیع نمایند. درج شماره صفحه متوالی و تاریخ روز در کلیه صفحات نشریات ضروری است. چنانچه نشریه توزیع شده برای عموم مردم فاقد متن آگهی باشد نام آن نشریه به مدت شش ماه از فهرست واجدین شرایط حذف خواهد شد.

٢٣. نشریات متقاضی چنانچه آگهی‌های ارسالی را به صورت گزینشی پذیرش و درج نمایند به مدت شش ماه از فهرست واجدین شرایط دریافت آگهی دولتی حذف خواهند شد.

 ٢٤. هر فقره آگهی دولتی باید به تعداد نوبت درخواستی در تاریخ، صفحه و اندازه مقرر، درج و حداکثر ظرف مدت سه روز توسط نماینده نشریه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سپس ظرف یک هفته به دستگاه آگهی دهنده ارائه شود.

٢٥. آگهی‌ها باید مطابق تاریخ سفارش داده شده درج شوند و چنانچه امکان درج در تاریخ درخواستی نباشد، نشریه موظف است هماهنگی‌های لازم را با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه آگهی دهنده انجام دهد.

٢٦. هرگونه مغایرت با سفارش دستگاه که در نحوه درج آگهی صورت گیرد، منجر به تقلیل مبلغ آن نسبت به تعرفه دولتی خواهد شد. مرجع کارشناسی و تشخیص مغایرت و میزان تقلیل هزینه آگهی حسب مورد، اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی و ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها می‌باشند.

٢٧.  چنانچه بنا به تفاوت­های فنی در ماکت نشریات، آگهی درج شده، کمتر از میزان سفارش باشد، محاسبات بر اساس میزان درج خواهد بود.

٢٨. چنانچه در سفارش درج آگهی به جای ذکر تاریخ، از عبارت‌هایی نظیر «اولین فرصت» استفاده شود، درج آن حداکثر ٣ روز اداری پس از دریافت سفارش الزامی است.

٢٩. سفارش درج تیتر در صفحه اول اصولاً به منزله اختصاص یک کادر در صفحه اول است،  مگر آن که در سفارش دستگاه، ابعاد دیگری قید شده باشد.

٣٠. مدیران مسئول مکلفند آرشیو کامل آگهی‌های دولتی مندرج در نشریه خود را بر مبنای تاریخ انتشار، به مدت دو سال در دفتر مرکزی نگهداری نمایند.

 

ارسال آگهی به نشریات و نحوه محاسبه حق‌الدرج

٣١. کلیه آگهی‌های دستگاه‌های اجرایی مطابق با جداول رتبه‌بندی نشریات در تعرفه نرخ آگهی‌های دولتی محاسبه و از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درج می‌شوند.

٣٢. آن بخش از آگهی‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که اشخاص حقیقی و یا حقوقی غیردولتی ملزم به پرداخت وجه آن هستند مطابق تعرفه ذیربط محاسبه و مبلغ آنها به صورت پیش پرداخت توسط اشخاص، واریز می‌شود. این آگهی ها به شرح ذیل به جراید ارسال می‌شوند:

١-٣٢) در خصوص ثبت‌شرکت‌های سهامی خاص یا عام، نام نشریه در بنیادنامه شرکت یا موسسه متقاضی مشخص شده و ضرورت دارد آگهی صرفاً به نشریه تعیین شده ارسال شود.

٢-٣٢) برای شرکت‌ها و موسسات دولتی که سهامی عام یا خاص هستند ضابطه فوق صرفاً در خصوص تغییرات بنیادنامه وجود داشته و انتشار سایر آگهی‌های آنها مطابق با ضوابط عمومی نشر آگهی دستگاه‌های اجرایی صورت می‌گیرد.

٣-٣٢)آگهی ثبت شرکت‌های با مسئولیت محدود و آگهی‌های ادارات اجرا و ثبت مناطق، شامل: مزایده‌، افراز، ابلاغ‌، تحدیدحدود اختصاصی و فقدان سند و نوبتی ماده ١٤٧-١٤٨ برای نشریات واجد شرایط توزیع می‌شود.

٤-٣٢) نظر به جنبه عمومی آگهی‌های نوبتی سه ماهه و تحدید حدود عمومی، هزینه این دو گروه مطابق با نرخ صفحات داخلی جداول رتبه‌بندی آگهی‌های دولتی محاسبه می‌شود.

 ٣٣. آگهی‌های دادگستری شامل دو بخش حقوقی و کیفری است.

١-٣٣) آگهی های حقوقی،  مطابق با تعرفه محاسبه شده و مبلغ آنها ب صورت پیش پرداخت توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی که ملزم به پرداخت وجه آنها هستند، واریز می‌شود.

٢-٣٣) آگهی های کیفری از طریق دادگاه‌های جزایی و انقلاب و دادسراها سفارش داده شده و هزینه آنها پس از درج مطابق تعرفه توسط امورمالی دستگاه ذیربط پرداخت می‌شود.

تبصره: در آن گروه از آگهی‌های ثبتی و یا دادگستری که لازم است نقشه محل آرم و یا هرگونه طرح گرافیکی دیگر، همراه با متن آگهی چاپ شود و مبلغ آن توسط اشخاص پیش پرداخت می‌شود، متن آگهی بر مبنای کادر محاسبه شده و تعداد کادر نقشه آرم و طرح با توجه به اندازه آن تعیین و مبلغ آگهی به ازای مجموع کادرها مطابق با تعرفه محاسبه می‌گردد.

٣٤. اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی و ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها موظفند انتشار مستقیم هرگونه آگهی دولتی در رسانه‌ها خارج از گردشکار یادشده را رصد و به منظور جلوگیری از تداوم آن، موضوع را به مراجع ذیربط گزارش نمایند.

٣٥. نظارت بر رعایت این دستورالعمل به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و واحدهای استانی آن خواهد بود.

حسین انتظامی

معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۳
0
جستجو در سایت
استارت آپ ها

ایده ها برای استارت آپ موجب رونق کسب و کارهای اینترنتی

آینده / استارت آپ

استارت‌آپ‌ها ادبیات بازار سرمایه را بلدند؟

استارت آپ

صدور تاییدیه دانش بنیانی شتابدهنده صدر فردا

اخبار / استارت آپ

اپلیکیشن شارژاپ

گوناگون / استارت آپ / رپرتاژ آگهی / بازتاب

جذاب‌ترین ایده‌های B2B در سال 2020

استارت آپ

۱۰ استارتاپ که بدون سرمایه به سوددهی رسیدند

استارت آپ

ایده ها و پیشنهاد برای استارت آپ در سال جدید

راهکارها و ترفند ها / استارت آپ

استارت‌آپ ایرانی؛ مرجع اول زنان افغان

استارت آپ

شروع یک کسب و کار نوپا پلتفرمی

استارت آپ

برنامه شبکه اجتماعی تیندر

گوناگون / معرفی وب سایت / استارت آپ

10 استارت آپ برتر تاکسیرانی جهان

استارت آپ

پخت پیتزاهای هیجان انگیز با هوش مصنوعی

آینده / استارت آپ

ایده‌ های استارتاپی فراموش شده‌

دورنما / بازار / استارت آپ

اپل، استارتاپ فناوری خودران Drive.ai را تصاحب کرد

استارت آپ

بررسی مهمترین چالش‌های تیم‌های استارتاپی

استارت آپ

نگرانی کاربران از هزینه تعمیر و تامین قطعات

گفت و گو / بازار / استارت آپ

مصاحبه با مدیرعامل و بنیان‌گذار استارتاپ Moz

گفت و گو / استارت آپ

آشنایی با استارت آپ های حوزه مدیریت آب

استارت آپ

راه اندازی ۷۰ استارت آپ توسط نخبگان ایرانی

استارت آپ

معرفی هشت استارت‌آپ‌ موفق ایرانی در حوزه فینتک

استارت آپ

اولین مرورگر شرعی دنیا

استارت آپ

از صفر تا پیست

استارت آپ

معرفی برترین استارتاپ‌های CES 2019

اخبار / استارت آپ

تبلیغات
درباره ما

مجله اینترنتی دیپروتد نشریه مجازی بر بستر اینترنت به مسائل آموزشی و مقالات پیرامون کسب وکار های نوپا یا استارت آپ ها و سبک زندگی است فعالیت و محتوای مطالب ارائه شده در سایت همه بیشتر در حوزه مدیریت، کارآفرینی ، روانشناسی ،اقتصادی و فناوری اطلاعات است نام اصلی دیپروتد "ریشه های عمیق " با مجوز رسمی از هیات نظارت برمطبوعات مشغول به فعالیت است

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید