بازار سرمایه هفته گذشته
توقف نماد (تشتاد1) - اطلاعات با اهمیت گروه ب 97/11/9 13:29
 نماد معاملاتی (تشتاد1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران‌ متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور تا ساعت 10:00 جلسه معاملاتی بعد به صورت حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد.
بسیار مهم - بازگشایی برخی نمادها پس از انتقال به تابلو پایه ج 97/11/9 12:29
 پیرو اطلاعیه شماره 97/2/92240 مورخ 1397/10/30 این شرکت، نماد معاملاتی شرکت های ایتالران (کایتا1)، پلاستیران (پلاست1)، سرمایه گذاری چشم انداز توسعه شمال (وشمال1)، توسعه و عمران شهرستان نائین (خعمرا1)، عمران و سازندگی استان قزوین (ثقزوی1)، کارخانه فارسیت درود (سفارود1)و مجتمع معادن مس تکنار (تکنار1) پس از انتقال به تابلو پایه ج بازار پایه، فردا چهار شنبه مورخ 1397/11/10 بازگشایی می گردند.
اتمام پذیره نویسی حق تقدم استفاده نشده نماد معاملاتی (ارفعح1) 97/11/9 11:58
 با توجه به فروش تمامی حق تقدم استفاده نشده باقیمانده شرکت آهن و فولاد ارفع در نماد (ارفعح1)، نماد معاملاتی مذکور متوقف شد. مقتضی است کارگزارانی که حق تقدم مذکور را خریداری نموده اند، می بایست وجه پذیره نویسی حق تقدم خریداری شده را همزمان با تسویه وجه معامله حق تقدم به شرکت سپرده گذاری مرکزی واریز نمایند. بدیهی است مسئولیت واریز وجه معامله حق تقدم و همچنین وجه پذیره نویسی حق تقدم خریداری شده (ارزش اسمی هر سهم) بر عهده کارگزار مربوطه می باشد.شرکت سپرده گذاری مرکزی، وجوه حق تقدم استفاده نشده را به کارگزار فروشنده پرداخت نموده و کارگزار فروشنده مکلف است وجوه مذکور را به حساب ناشر واریز نماید.
بازگشایی نماد معاملاتی (دقاضی1) 97/11/9 11:28
 نماد معاملاتی شرکت داروسازی شهید قاضی (دقاضی1) پس از افشای اطلاعات با اهمیت-گروه الف، از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای، امروز سه شنبه مورخ 1397/11/09 آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است در صورت کشف قیمت پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. همچنین در صورت عدم کشف قیمت، بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی مذکور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رسانی می گردد.
بازگشایی نماد معاملاتی (حسیر1) 97/11/9 11:05
 نماد معاملاتی شرکت ریل سیر کوثر (حسیر1) پس از افشای اطلاعات با اهمیت-گروه ب، از طریق انجام حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای، امروز سه شنبه مورخ 1397/11/09 آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است در صورت کشف قیمت پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. همچنین در صورت عدم کشف قیمت، بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی مذکور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رسانی می گردد.
بازگشایی نماد معاملاتی (انرژی31) 97/11/9 10:59
 نماد معاملاتی سایر اشخاص شرکت بورس انرژی ایران(انرژی31) پس از افشای اطلاعات بااهمیت گروه ب، از طریق انجام حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای، امروز سه شنبه مورخ1397/11/09 آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است در صورت کشف قیمت پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. همچنین در صورت عدم کشف قیمت، بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی مذکور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رسانی می گردد.
بازگشایی نماد معاملاتی (شپلی1) 97/11/9 10:59
 نماد معاملاتی شرکت پلی اکریل ایران (شپلی1) پس از ارایه اطلاعات در خصوص موارد منجر به ابهام و همچنین پس از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی در خصوص نوسان قیمت سهام، از طریق انجام حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای، امروز سه‌شنبه مورخ 1397/11/09 آماده انجام معامله می‌باشد. لازم به ذکر است درصورت کشف قیمت پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. همچنین در صورت عدم کشف قیمت، بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی مذکور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رسانی می گردد.
ادامه ثبت نمادهای معاملاتی شرکت بورس انرژی ایران(انرژی11)(انرژی21) 97/11/9 10:58
 ثبت معاملات توافقی نمادهای معاملاتی نهادهای مالی بورس انرژی (انرژی11) و فعالان بورس انرژی(انرژی21) پس از افشای اطلاعات بااهمیت، از امروز سه شنبه مورخ 1397/11/09 پس از تماس با ناظر بازار امکان پذیر می باشد.
بازگشایی مرتبه دوم نمادهای معاملاتی (وسنا1)،(وپسا1) 97/11/9 10:48
 نماد معاملاتی شرکت های سرمایه گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس (وپسا1) و سرمایه گذاری نیروگاهی ایران (وسنا1) پس از انتقال به تابلو پایه ب بازار پایه، از طریق انجام حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای، امروز سه شنبه مورخ 1397/11/09 آماده انجام معامله می باشند. لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نمادهای مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است.
بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی (شسم1) 97/11/9 10:47
 نماد معاملاتی شرکت تولید سموم علف کش (شسم1) پس از انتقال به تابلو پایه ب بازار پایه، از طریق انجام حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای، امروز سه شنبه مورخ 1397/11/09 آماده انجام معامله می باشند. لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نمادهای مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است.
بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی (ساذری1) 97/11/9 10:44
 نماد معاملاتی شرکت آذریت (ساذری1) پس از انتقال به تابلو پایه ب بازار پایه، از طریق انجام حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای، امروز سه شنبه مورخ 1397/11/09 آماده انجام معامله می باشند. لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است.
توقف نماد (دقاضی1) - اطلاعات با اهمیت گروه الف 97/11/9 10:43
 نماد معاملاتی (دقاضی1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (الف) برای شرکت داروسازی شهید قاضی متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور 60 دقیقه پس از انتشار این پیام، به صورت حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد.
بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی (وآفری1) 97/11/9 10:40
 نماد معاملاتی شرکت بیمه کارآفرین (وآفری1) پس از انتقال به تابلو پایه ب بازار پایه، از طریق انجام حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای، امروز سه شنبه مورخ 1397/11/09 آماده انجام معامله می باشند. لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نمادهای مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است.
توقف نماد (سخواف1) به دلیل نوسان قیمت بیش از 60 درصد نماد اصلی 97/11/9 10:26
 نماد معاملاتی (سخواف1) به دلیل نوسان قیمت بیش از 60 درصد در نماد اصلی، به منظور برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ناشر متوقف شد. لذا خواهشمند است اشخاص دارای دسترسی به سامانه تدان در صورت وجود هر گونه ابهام، سوالات خود را طی روز جاری از طریق سامانه تدان، جهت بررسی و پاسخگویی توسط ناشر، ثبت نمایند.
توقف نماد (حسیر1) - اطلاعات با اهمیت گروه ب 97/11/9 10:22
 نماد معاملاتی (حسیر1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت ریل سیر کوثر متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور 60 دقیقه پس از انتشار این پیام، به صورت حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد.
بازگشایی نماد معاملاتی (دی1) 97/11/9 10:18
 نماد معاملاتی شرکت بانک دی (دی1) پس از برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده صاحبان سهام، از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای، امروز سه‌شنبه مورخ 1397/11/09 آماده انجام معامله می‌باشد. لازم به ذکر است درصورت کشف قیمت پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. همچنین در صورت عدم کشف قیمت، بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی مذکور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رسانی می گردد.
بازگشایی نماد معاملاتی (ذوب1) 97/11/9 09:41
 نماد معاملاتی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان (ذوب1) پس از افشای اطلاعات بااهمیت - گروه ب، از طریق انجام حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای، امروز سه شنبه مورخ 1397/11/09 آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است در صورت کشف قیمت پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. همچنین در صورت عدم کشف قیمت، بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی مذکور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رسانی می گردد.
بسیار مهم - بازگشایی برخی نمادها پس از انتقال به تابلو پایه ب 97/11/9 09:40
 نماد معاملاتی شرکت های آذریت(ساذری1)، ایران خودرو دیزل (خاور1)، بیمه کارآفرین (وآفری1)، تولید سموم علف کش (شسم1)، سرمایه گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس (وپسا1)، سرمایه گذاری نیروگاهی ایران (وسنا1)، سرمایه گذاری ساختمانی نظام مهندسی ایران (ثنظام1)، سیمان باقران (سباقر1) و سیمان لارستان (سلار1) پس از انتقال به تابلو پایه ب بازار پایه، از طریق انجام حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای، امروز سه شنبه مورخ 1397/11/09 آماده انجام معامله می باشند. لازم به ذکر است در صورت کشف قیمت پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نمادهای مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. همچنین در صورت عدم کشف قیمت، بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رسانی می گردد. مدیر عملیا بازار فرابورس ایران
بازگشایی نماد معاملاتی (اتکای1) 97/11/9 09:38
 نماد معاملاتی شرکت بیمه اتکایی ایرانیان (اتکای1) پس از افشای اطلاعات با اهمیت-گروه ب، از طریق انجام حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای، امروز سه شنبه مورخ 1397/11/09 آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است در صورت کشف قیمت پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. همچنین در صورت عدم کشف قیمت، بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی مذکور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رسانی می گردد.
آغاز بازارگردانی مبتنی بر حراج در نماد معاملاتی (گوهران1) 97/11/9 09:34
 بر اساس اطلاعیه شماره 1369/الف/97 مورخ 1397/11/08 این شرکت، بازارگردانی سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید در نماد معاملاتی (گوهران1) با دامنه نوسان روزانه مطابق با دامنه مجاز نوسان قیمت در بازارهای اول و دوم فرابورس ایران و با استفاده از روش بازارگردانی مبتنی بر حراج در بازار اول فرابورس ایران اعلام گردیده است. لازم به ذکر است اعمال آغاز بازارگردانی سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید در نماد معاملاتی (گوهران1) از فردا چهارشنبه مورخ 1397/11/10 صورت می پذیرد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می توانید به اطلاعیه مذکور واقع در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران مراجعه فرمائید.
توقف نماد معاملاتی (وایرا1) 97/11/9 09:33
 نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران (وایرا1) جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام در روز شنبه مورخ 1397/11/13، در پایان معاملات امروز سه شنبه مورخ 1397/11/09 متوقف می شود.
انتقال نماد معاملاتی (خراسان1) به بازار بورس اوراق بهادار تهران 97/11/9 09:31
 با توجه به انتقال نماد معاملاتی شرکت پتروشیمی خراسان (خراسان1) از بازار دوم فرابورس ایران به بازار معاملاتی شرکت بورس اوراق بهادار تهران، نماد معاملاتی مذکور در پایان معاملات فردا چهارشنبه مورخ 1397/11/10 متوقف می شود.بازگشایی نماد معاملاتی مذکور در بازار رسمی شرکت بورس اوراق بهادار تهران توسط آن شرکت محترم اطلاع رسانی می گردد.
توقف نماد معاملاتی شرکت سیمان لار سبزوار(سبزوا1) 97/11/9 09:29
 نماد معاملاتی شرکت سیمان لار سبزوار(سبزوا1) جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه(نوبت دوم) صاحبان سهام در روز شنبه مورخ 1397/11/13، در پایان معاملات امروز سه شنبه مورخ 1397/11/09 متوقف می شود.
پایان مدت اعتبار و توقف نماد معاملاتی (تسه9511 97/11/9 09:25
 مدت اعتبار اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره 1395/11/15 در نماد معاملاتی (تسه95111) جهت نقل و انتقال (خرید و فروش و هبه) در تاریخ 1397/11/15 به اتمام می رسد. لذا، نماد معاملاتی مذکور در پایان معاملات روز دوشنبه مورخ 1397/11/15 متوقف می شود. همچنین لازم به ذکر است، مدت اعتبار اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره 1395/11/15 در نماد معاملاتی (تسه95111) جهت استفاده از تسهیلات از محل آن اوراق تا تاریخ 1397/12/15 می باشد.
توقف نماد معاملاتی (شستان1) 97/11/9 09:23
 نماد معاملاتی شرکت صنایع پتروشیمی گلستان (شستان1) جهت برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده سالیانه صاحبان سهام در روز شنبه مورخ 1397/11/13 در پایان معاملات امروز سه‌شنبه مورخ 1397/11/09 متوقف می‌شود.
بازگشایی نماد معاملاتی (غپآذر1) 97/11/9 09:19
 نماد معاملاتی شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی (غپآذر1) پس از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی در خصوص نوسان قیمت سهام، از طریق انجام حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای، امروز سه شنبه مورخ 1397/11/09 آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است در صورت کشف قیمت پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. همچنین در صورت عدم کشف قیمت، بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی مذکور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رسانی می گردد.
تغییر وضعیت نماد (ثرود1) به دلیل نوسان قیمت بیش از 20 درصد 97/11/9 09:01
 نماد معاملاتی شرکت سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود (ثرود1) به دلیل نوسان قیمت بیش از 20 درصد، به مدت 60 دقیقه در وضعیت سفارش گیری قرار می‌گیرد. ضروری است سرمایه گذاران محترم اطلاعات افشا شده ناشر بر روی تارنمای کدال و سایر عوامل موثر بر قیمت سهم را در تصمیم گیری های خود لحاظ نمایند. بدیهی است پس از اتمام مدت زمان مذکور، انجام معاملات در نماد (ثرود1) آغاز می شود.
تغییر وضعیت نماد (فرابورس1) به دلیل نوسان قیمت بیش از 20 درصد 97/11/9 09:00
 نماد معاملاتی شرکت فرابورس ایران (فرابورس1) به دلیل نوسان قیمت بیش از 20 درصد، به مدت 60 دقیقه در وضعیت سفارش گیری قرار می‌گیرد. ضروری است سرمایه گذاران محترم اطلاعات افشا شده ناشر بر روی تارنمای کدال و سایر عوامل موثر بر قیمت سهم را در تصمیم گیری های خود لحاظ نمایند. بدیهی است پس از اتمام مدت زمان مذکور، انجام معاملات در نماد (فرابورس1) آغاز می شود.
توقف نماد (ذوب1) - اطلاعات با اهمیت گروه ب 97/11/9 08:58
 نماد معاملاتی (ذوب1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور 60 دقیقه پس از انتشار این پیام، به صورت حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد.
محدودیت های معاملاتی گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن بانک مسکن 97/11/9 08:06
پیرو مصوبه مورخ 1394/07/28 شورای محترم پول و اعتبار، موارد ذیل در خصوص اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک مسکن اعلام می‌گردد: 1-محدودیت زمانی عدم فروش توسط خریداران در کلیه نمادهای معاملاتی اوراق تسهیلات مسکن بانک مسکن به مدت 4 ماه خواهد بود. 2-محدودیت عدم فروش توسط خریداران اوراق برای نمادهای اوراق گواهی که فقط 4ماه تا پایان معاملات آن در بازار فرابورس ایران باقی مانده است، اعمال نخواهد شد لذا در این مقطع زمانی، نمادهای معاملاتی تسه 9511، تسه 9512، تسه 9601 و تسه 9602 مشمول محدودیت مذکور نمی باشند. 3-در خصوص اوراق گواهی صادره بانک مسکن محدودیت ورود سفارش خرید و انجام معامله به میزان حداکثر 160 ورقه برای هر کد معاملاتی در هر جلسه معاملاتی می باشد. 4- متقاضیان خرید می بایست محدودیت های مذکور را در خصوص ورود سفارشات خرید و معاملات انجام شده رعایت نمایند، تخطی از پیام ناظر بازار و ورو سفارش یا خرید بیش از سقف مجاز می تواند منجر به ابطال کلیه معاملات و حذف سفارش های ثبت شده و ارجاع موضوع به مرجع رسیدگی به تخلفات گردد. 5-اعتبار کلیه اوراق گواهی صادره جهت اخذ تسهیلات تا یک ماه پس از توقف نماد معاملاتی آن در بازار فرابورس ایران می باشد.
محدودیت های معاملاتی گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن بانک ملی 97/11/9 08:05
 موارد ذیل در خصوص نمادهای اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک ملی اعلام می‌گردد: 1) اعتبار کلیه اوراق تسهیلات مسکن بانک ملی (تملی) جهت نقل و انتقال (خرید و فروش) در بازار فرابورس از روز 15 ماه ذکر شده در شرح نماد به مدت 2 سال تقویمی می باشد. 2) اعتبار کلیه اوراق گواهی صادره جهت اخذ تسهیلات تا یک ماه پس از توقف نماد معاملاتی آن در بازار فرابورس ایران می باشد. 3) محدودیت حجمی هر سفارش خرید(حداکثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش) جهت نماد معاملاتی اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک ملی به تعداد 240 ورقه تعیین گردیده است. متقاضیان محترم جهت اطلاع ازسایر جزئیات می توانند به اطلاعیه‌ شماره 10196/ن/96 مورخ 1396/11/16 این شرکت مندرج در سایت رسمی فرابورس ایران به نشانی www.ifb.ir مراجعه نمایند.
توقف نماد (لکما1) - اطلاعات با اهمیت گروه ب 97/11/9 08:01
 نماد معاملاتی (لکما1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت کارخانجات‌مخابراتی‌ایران‌ متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور تا ساعت 10:00 جلسه معاملاتی جاری به صورت حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد.
توقف نماد (اتکای1) - اطلاعات با اهمیت گروه ب 97/11/9 08:01
 نماد معاملاتی (اتکای1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت بیمه اتکایی ایرانیان متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور تا ساعت 10:00 جلسه معاملاتی جاری به صورت حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد.
عدم تایید معاملات در نماد معاملاتی(لوتوس991) 97/11/8 14:58
 معاملات امروز دوشنبه مورخ 1397/11/08 در نماد معاملاتی اوراق اجاره شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان (لوتوس991) مورد تأیید قرار نگرفت.
توقف نماد (انرژی31) - اطلاعات با اهمیت گروه ب 97/11/8 14:45
 نماد معاملاتی (انرژی31) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت سایر اشخاص بورس انرژی متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور تا ساعت 10:00 جلسه معاملاتی بعد به صورت حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد.
بسیار مهم - بازگشایی برخی نمادها پس از انتقال به تابلو پایه ب 97/11/8 12:12
 پیرو اطلاعیه شماره 97/2/92240 مورخ 1397/10/30 و اصلاحیه شماره 97/2/92526 مورخ 1397/11/02 این شرکت، نماد معاملاتی شرکت های آذریت(ساذری1)، ایران خودرو دیزل (خاور1)، بیمه کارآفرین (وآفری1)، تولید سموم علف کش (شسم1)، سرمایه گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس (وپسا1)، سرمایه گذاری نیروگاهی ایران (وسنا1)، سرمایه گذاری ساختمانی نظام مهندسی ایران (ثنظام1)، سیمان باقران (سباقر1) و سیمان لارستان (سلار1) پس از انتقال به تابلو پایه ب بازار پایه، فردا سه شنبه مورخ 1397/11/09 بازگشایی می گردند.
بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی (شفارا1) 97/11/8 11:39
 نماد معاملاتی شرکت پتروشیمی فارابی (شفارا1) پس از شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده، از طریق انجام حراج ناپیوسته و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای،امروز دوشنبه مورخ 1397/11/08 آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است.
بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی (مفاخر1) 97/11/8 11:33
 نماد معاملاتی شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی (مفاخر1) پس از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی، از طریق انجام حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای، امروز دوشنبه مورخ 1397/11/08 آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است.
بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی (شصفها1) 97/11/8 10:44
کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران، نماد معاملاتی شرکت پتروشیمی اصفهان (شصفها1) با توجه به توضیحات ارائه شده در اصلاحیه اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 9 ماهه منتهی به 30/09/1397، از طریق انجام حراج ناپیوسته و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای، امروز دوشنبه مورخ 1397/11/08 آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته وحذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته دردامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است.
بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی (اعتلا1) 97/11/8 10:29
 نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری اعتلا البرز (اعتلا1) پس از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی، از طریق انجام حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای، امروز دوشنبه مورخ 1397/11/08 آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است.
بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی (کازرو1) 97/11/8 10:24
 نماد معاملاتی شرکت پتروشیمی کازرون (کازرو1) پس از شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشرشده در قالب شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام، از طریق انجام حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای، امروز دوشنبه مورخ 1397/11/08 آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است.
بازگشایی نماد معاملاتی (مفاخر1) 97/11/8 10:17
 نماد معاملاتی شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی (مفاخر1) پس از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی، از طریق انجام حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای، امروز دوشنبه مورخ 1397/11/08 آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است در صورت کشف قیمت پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است.همچنین در صورت عدم کشف قیمت، بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی مذکور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رسانی می گردد.
بازگشایی نماد معاملاتی (اتکام1) 97/11/8 10:06
کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران، نماد معاملاتی شرکت بیمه اتکایی امین (اتکام1) پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام و اعمال سود نقدی هر سهم و برگزاری مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام در خصوص افزایش سرمایه و اعمال تصمیمات مجمع مذکور در سامانه معاملات و افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب ، از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای، امروز دوشنبه مورخ 1397/11/08 آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است در صورت کشف قیمت پس از انجام حراج ناپیوسته وحذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته دردامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است.همچنین در صورت عدم کشف قیمت، بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی مذکور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رسانی می گردد.
بازگشایی نماد معاملاتی (زکشت1) 97/11/8 10:00
 نماد معاملاتی شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت (زکشت1) پس از برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده صاحبان سهام، از طریق انجام حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای، امروز دوشنبه مورخ 1397/11/08 آماده انجام معامله می‌باشد. لازم به ذکر است درصورت کشف قیمت پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. همچنین در صورت عدم کشف قیمت، بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی مذکور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رسانی می گردد.
بازگشایی نماد معاملاتی (شفارا1) 97/11/8 09:43
 نماد معاملاتی شرکت پتروشیمی فارابی (شفارا1) پس از شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده، از طریق انجام حراج ناپیوسته و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای، امروز دوشنبه مورخ 1397/11/08 آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است در صورت کشف قیمت پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. همچنین در صورت عدم کشف قیمت، بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی مذکور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رسانی می گردد.
بازگشایی نماد معاملاتی (تاپکیش1) 97/11/8 09:40
 نماد معاملاتی شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش (تاپکیش1) پس از افشای اطلاعات با اهمیت-گروه الف، از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای، امروز دوشنبه مورخ 1397/11/08 آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است در صورت کشف قیمت پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. همچنین در صورت عدم کشف قیمت، بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی مذکور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رسانی می گردد.
توقف نماد معاملاتی (وکادو1) 97/11/8 09:38
 نماد معاملاتی شرکت تکادو (وکادو1) جهت برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام در روز چهارشنبه مورخ 1397/11/10 در پایان معاملات امروز دوشنبه مورخ 1397/11/08 متوقف می‌شود.
توقف نماد معاملاتی (دهدشت1) 97/11/8 09:32
 نماد معاملاتی شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت (دهدشت1) با توجه به اخبار و شایعات منتشره متوقف شد.
بازگشایی نماد معاملاتی (اعتلا1) 97/11/8 09:31
 نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری اعتلا البرز (اعتلا1) پس از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی، از طریق انجام حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای، امروز دوشنبه مورخ 1397/11/08 آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است در صورت کشف قیمت پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است.همچنین در صورت عدم کشف قیمت، بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی مذکور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رسانی می گردد.
بازگشایی نماد معاملاتی (شصفها1) 97/11/8 09:31
 نماد معاملاتی شرکت پتروشیمی اصفهان (شصفها1) با توجه به توضیحات ارائه شده در اصلاحیه اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 9 ماهه منتهی به 30/09/1397، از طریق انجام حراج ناپیوسته و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای، امروز دوشنبه مورخ 1397/11/08 آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است در صورت کشف قیمت پس از انجام حراج ناپیوسته وحذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته دردامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است.همچنین در صورت عدم کشف قیمت، بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی مذکور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رسانی می گردد.
بازگشایی نماد معاملاتی (کازرو1) 97/11/8 09:30
 نماد معاملاتی شرکت پتروشیمی کازرون (کازرو1) پس از شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشرشده در قالب شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام، از طریق انجام حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای، امروز دوشنبه مورخ 1397/11/08 آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است در صورت کشف قیمت پس از انجام حراج ناپیوسته وحذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته دردامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است.همچنین در صورت عدم کشف قیمت، بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی مذکور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رسانی می گردد.
بازگشایی نماد معاملاتی (ممسنی1) 97/11/8 09:29
 نماد معاملاتی شرکت پتروشیمی ممسنی (ممسنی1) پس از شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده در قالب شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام، از طریق انجام حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای، امروز دوشنبه مورخ 1397/11/08 آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است در صورت کشف قیمت پس از انجام حراج ناپیوسته وحذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته دردامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است.همچنین در صورت عدم کشف قیمت، بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی مذکور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رسانی می گردد.
انتقال نماد معاملاتی (خراسان1) به بازار بورس اوراق بهادار تهران 97/11/8 09:25
 با توجه به انتقال نماد معاملاتی شرکت پتروشیمی خراسان (خراسان1) از بازار دوم فرابورس ایران به بازار معاملاتی شرکت بورس اوراق بهادار تهران، نماد معاملاتی مذکور در پایان معاملات روز چهارشنبه مورخ 1397/11/10 متوقف می شود.بازگشایی نماد معاملاتی مذکور در بازار رسمی شرکت بورس اوراق بهادار تهران توسط آن شرکت محترم اطلاع رسانی می گردد.
پایان مدت اعتبار و توقف نماد معاملاتی (تسه95111) 97/11/8 09:23
 مدت اعتبار اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره 1395/11/15 در نماد معاملاتی (تسه95111) جهت نقل و انتقال (خرید و فروش و هبه) در تاریخ 1397/11/15 به اتمام می رسد. لذا، نماد معاملاتی مذکور در پایان معاملات روز دوشنبه مورخ 1397/11/15 متوقف می شود. همچنین لازم به ذکر است، مدت اعتبار اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره 1395/11/15 در نماد معاملاتی (تسه95111) جهت استفاده از تسهیلات از محل آن اوراق تا تاریخ 1397/12/15 می باشد.
تغییر وضعیت نماد (غپونه1) به دلیل نوسان قیمت بیش از 40 درصد 97/11/8 09:06
 نماد معاملاتی شرکت نوش پونه مشهد (غپونه1) به دلیل نوسان قیمت بیش از 40 درصد، به مدت 60 دقیقه در وضعیت سفارش گیری قرار می‌گیرد. ضروری است سرمایه گذاران محترم اطلاعات افشا شده ناشر بر روی تارنمای کدال و سایر عوامل موثر بر قیمت سهم را در تصمیم گیری های خود لحاظ نمایند. بدیهی است پس از اتمام مدت زمان مذکور، انجام معاملات در نماد (غپونه1) آغاز می شود.
محدودیت های معاملاتی گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن بانک مسکن 97/11/8 08:06
پیرو مصوبه مورخ 1394/07/28 شورای محترم پول و اعتبار، موارد ذیل در خصوص اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک مسکن اعلام می‌گردد: 1-محدودیت زمانی عدم فروش توسط خریداران در کلیه نمادهای معاملاتی اوراق تسهیلات مسکن بانک مسکن به مدت 4 ماه خواهد بود. 2-محدودیت عدم فروش توسط خریداران اوراق برای نمادهای اوراق گواهی که فقط 4ماه تا پایان معاملات آن در بازار فرابورس ایران باقی مانده است، اعمال نخواهد شد لذا در این مقطع زمانی، نمادهای معاملاتی تسه 9511، تسه 9512، تسه 9601 و تسه 9602 مشمول محدودیت مذکور نمی باشند. 3-در خصوص اوراق گواهی صادره بانک مسکن محدودیت ورود سفارش خرید و انجام معامله به میزان حداکثر 160 ورقه برای هر کد معاملاتی در هر جلسه معاملاتی می باشد. 4- متقاضیان خرید می بایست محدودیت های مذکور را در خصوص ورود سفارشات خرید و معاملات انجام شده رعایت نمایند، تخطی از پیام ناظر بازار و ورو سفارش یا خرید بیش از سقف مجاز می تواند منجر به ابطال کلیه معاملات و حذف سفارش های ثبت شده و ارجاع موضوع به مرجع رسیدگی به تخلفات گردد. 5-اعتبار کلیه اوراق گواهی صادره جهت اخذ تسهیلات تا یک ماه پس از توقف نماد معاملاتی آن در بازار فرابورس ایران می باشد.
محدودیت های معاملاتی گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن بانک ملی 97/11/8 08:05
 موارد ذیل در خصوص نمادهای اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک ملی اعلام می‌گردد: 1) اعتبار کلیه اوراق تسهیلات مسکن بانک ملی (تملی) جهت نقل و انتقال (خرید و فروش) در بازار فرابورس از روز 15 ماه ذکر شده در شرح نماد به مدت 2 سال تقویمی می باشد. 2) اعتبار کلیه اوراق گواهی صادره جهت اخذ تسهیلات تا یک ماه پس از توقف نماد معاملاتی آن در بازار فرابورس ایران می باشد. 3) محدودیت حجمی هر سفارش خرید(حداکثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش) جهت نماد معاملاتی اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک ملی به تعداد 240 ورقه تعیین گردیده است. متقاضیان محترم جهت اطلاع ازسایر جزئیات می توانند به اطلاعیه‌ شماره 10196/ن/96 مورخ 1396/11/16 این شرکت مندرج در سایت رسمی فرابورس ایران به نشانی www.ifb.ir مراجعه نمایند.
توقف نماد (غویتا1) به دلیل نوسان قیمت بیش از 60 درصد نماد اصلی 97/11/8 08:01
 نماد معاملاتی (غویتا1) به دلیل نوسان قیمت بیش از 60 درصد در نماد اصلی، به منظور برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ناشر متوقف شد. لذا خواهشمند است اشخاص دارای دسترسی به سامانه تدان در صورت وجود هر گونه ابهام، سوالات خود را طی روز جاری از طریق سامانه تدان، جهت بررسی و پاسخگویی توسط ناشر، ثبت نمایند.
تغییر وضعیت نماد (قاسم1) به دلیل نوسان قیمت بیش از 20 درصد 97/11/8 08:01
 نماد معاملاتی شرکت قاسم ایران (قاسم1) به دلیل نوسان قیمت بیش از 20 درصد، به مدت 60 دقیقه در وضعیت سفارش گیری قرار می‌گیرد. ضروری است سرمایه گذاران محترم اطلاعات افشا شده ناشر بر روی تارنمای کدال و سایر عوامل موثر بر قیمت سهم را در تصمیم گیری های خود لحاظ نمایند. بدیهی است پس از اتمام مدت زمان مذکور، انجام معاملات در نماد (قاسم1) آغاز می شود.
توقف نماد (تاپکیش1) - اطلاعات با اهمیت گروه الف 97/11/8 08:01
 نماد معاملاتی (تاپکیش1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (الف) برای شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور تا ساعت 10:00 جلسه معاملاتی جاری به صورت حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد.
عدم تایید معاملات در نماد معاملاتی(شگامرن1) 97/11/7 13:57
 معاملات امروز یکشنبه مورخ 1397/11/07در نماد معاملاتی شرکت مجتمع پتروصنعت گامرون (شگامرن1) مورد تأیید قرار نگرفت.
تداوم توقف نماد معاملاتی (لکما1) 97/11/7 13:37
 با توجه به اطلاعیه افشای اطلاعات با اهمیت شرکت کارخانجات مخابراتی ایران و همچنین ابهامات موجود در این اطلاعیه، توقف نماد معاملاتی (لکما1) تداوم می یابد.
توقف نماد (اتکام1) - اطلاعات با اهمیت گروه ب 97/11/7 13:07
 نماد معاملاتی (اتکام1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت شرکت بیمه اتکایی امین متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور تا ساعت 10:00 جلسه معاملاتی بعد به صورت حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد.
توقف نماد معاملاتی (ممسنی1) 97/11/7 11:50
 نماد معاملاتی شرکت پتروشیمی ممسنی (ممسنی1) با توجه به اخبار و شایعات منتشر شده، متوقف شد.
توقف نماد معاملاتی (کازرو1) 97/11/7 11:49
 نماد معاملاتی شرکت پتروشیمی کازرون (کازرو1) با توجه به اخبار و شایعات منتشره متوقف گردید.
توقف نماد (لکما1) - اطلاعات با اهمیت گروه ب 97/11/7 11:43
 نماد معاملاتی (لکما1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت کارخانجات‌مخابراتی‌ایران‌ متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور تا ساعت 10:00 جلسه معاملاتی بعد به صورت حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد.
بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی (ثعمرا1) 97/11/7 11:21
 نماد معاملاتی شرکت عمران و توسعه شاهد (ثعمرا1) پس از افشای اطلاعات با اهمیت- گروه الف، از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای، امروز یکشنبه مورخ 1397/11/07 آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است.
بازگشایی و ادامه ثبت نماد معاملاتی (سپرده1) 97/11/7 11:08
 ثبت معاملات توافقی نماد معاملاتی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سپرده1) پس از افشای اطلاعات با اهمیت گروه (ب)، از امروز یکشنبه مورخ 1397/11/07 امکان پذیر می باشد.
بازگشایی نماد معاملاتی (حآسا1) 97/11/7 10:47
 نماد معاملاتی شرکت آسیا سیر ارس (حآسا1) پس از افشای اطلاعات با اهمیت-گروه ب، از طریق انجام حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای، امروز یکشنبه مورخ 1397/11/07 آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است در صورت کشف قیمت پس از انجام حراج ناپیوسته وحذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته دردامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است.همچنین در صورت عدم کشف قیمت، بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی مذکور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رسانی می گردد.
بازگشایی نماد معاملاتی (زشگزا1) 97/11/7 10:37
 نماد معاملاتی شرکت شیر و گوشت زاگرس شهرکرد (زشگزا1) پس از ارائه اطلاعات 9 ماهه و گزارش تفسیری اصلاح شده و همچنین رفع دلایل تعلیق، از طریق انجام حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای، امروز یکشنبه مورخ 1397/11/07 آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است در صورت کشف قیمت پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. همچنین در صورت عدم کشف قیمت، بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی مذکور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رسانی می گردد.
بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی (کوثر1) 97/11/7 10:30
 نماد معاملاتی شرکت بیمه کوثر (کوثر1) پس از افشای اطلاعات با اهمیت-گروه ب، از طریق انجام حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای، امروز یکشنبه مورخ 1397/11/07 آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است.
بازگشایی نماد معاملاتی (ثعمرا1) 97/11/7 10:28
 نماد معاملاتی شرکت عمران و توسعه شاهد (ثعمرا1) پس از افشای اطلاعات با اهمیت- گروه الف، از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای، امروز یکشنبه مورخ 1397/11/07 آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است در صورت کشف قیمت پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. همچنین در صورت عدم کشف قیمت، بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی مذکور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رسانی می گردد.
انتقال نماد معاملاتی (خراسان1) به بازار بورس اوراق بهادار تهران 97/11/7 10:28
 با توجه به انتقال نماد معاملاتی شرکت پتروشیمی خراسان (خراسان1) از بازار دوم فرابورس ایران به بازار معاملاتی شرکت بورس اوراق بهادار تهران، نماد معاملاتی مذکور در پایان معاملات روز چهارشنبه مورخ 1397/11/10 متوقف می شود.بازگشایی نماد معاملاتی مذکور در بازار رسمی شرکت بورس اوراق بهادار تهران توسط آن شرکت محترم اطلاع رسانی می گردد.
توقف نماد (حآسا1) - اطلاعات با اهمیت گروه ب 97/11/7 10:02
 نماد معاملاتی (حآسا1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت آسیا سیر ارس متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور 60 دقیقه پس از انتشار این پیام، به صورت حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد.
تداوم توقف نماد معاملاتی (وآرین1) 97/11/7 10:00
 با توجه به اطلاعیه افشای اطلاعات با اهمیت شرکت توسعه اقتصادی آرین و همچنین ابهامات موجود در این اطلاعیه، توقف نماد معاملاتی (وآرین1) تداوم می یابد.
پایان مدت اعتبار و توقف نماد معاملاتی (تسه95111) 97/11/7 09:48
 مدت اعتبار اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره 1395/11/15 در نماد معاملاتی (تسه95111) جهت نقل و انتقال (خرید و فروش و هبه) در تاریخ 1397/11/15 به اتمام می رسد. لذا، نماد معاملاتی مذکور در پایان معاملات روز دوشنبه مورخ 1397/11/15 متوقف می شود. همچنین لازم به ذکر است، مدت اعتبار اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره 1395/11/15 در نماد معاملاتی (تسه95111) جهت استفاده از تسهیلات از محل آن اوراق تا تاریخ 1397/12/15 می باشد.
پایان مدت اعتبار و توقف نماد معاملاتی (تسه95111) 97/11/7 09:40
 مدت اعتبار اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره 1395/11/15 در نماد معاملاتی (تسه95111) جهت نقل و انتقال (خرید و فروش و هبه) در تاریخ 1397/11/15 به اتمام می رسد. لذا، نماد معاملاتی مذکور در پایان معاملات روز دوشنبه مورخ 1397/11/15 متوقف می شود. همچنین لازم به ذکر است، مدت اعتبار اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره 1395/11/15 در نماد معاملاتی (تسه95111) جهت استفاده از تسهیلات از محل آن اوراق تا تاریخ 1397/12/15 می باشد.
بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی (غگلستا1) 97/11/7 09:39
 نماد معاملاتی شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان (غگلستا1) پس از برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام، از طریق انجام حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای، امروز یکشنبه مورخ 1397/11/07 آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است.
بازگشایی نماد معاملاتی (غصینو1) 97/11/7 09:38
 نماد معاملاتی شرکت صنعتی مینو (غصینو1) پس از افشای اطلاعات با اهمیت- گروه الف، از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای، امروز یکشنبه مورخ 1397/11/07 آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است در صورت کشف قیمت پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. همچنین در صورت عدم کشف قیمت، بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی مذکور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رسانی می گردد.
بازگشایی نماد معاملاتی (کوثر1) 97/11/7 09:38
 نماد معاملاتی شرکت بیمه کوثر (کوثر1) پس از افشای اطلاعات با اهمیت-گروه ب، از طریق انجام حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای، امروز یکشنبه مورخ 1397/11/07 آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است در صورت کشف قیمت پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است.همچنین در صورت عدم کشف قیمت، بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی مذکور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رسانی می گردد.
توقف نماد (مفاخر1) به دلیل نوسان قیمت بیش از 50 درصد نماد اصلی 97/11/7 09:13
 نماد معاملاتی (مفاخر1) به دلیل نوسان قیمت بیش از 50 درصد در نماد اصلی، به منظور برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ناشر متوقف شد. لذا خواهشمند است اشخاص دارای دسترسی به سامانه تدان در صورت وجود هر گونه ابهام، سوالات خود را طی روز جاری از طریق سامانه تدان، جهت بررسی و پاسخگویی توسط ناشر، ثبت نمایند.
توقف نماد (غپآذر1) به دلیل نوسان قیمت بیش از 50 درصد نماد اصلی 97/11/7 09:01
 نماد معاملاتی (غپآذر1) به دلیل نوسان قیمت بیش از 50 درصد در نماد اصلی، به منظور برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ناشر متوقف شد. لذا خواهشمند است اشخاص دارای دسترسی به سامانه تدان در صورت وجود هر گونه ابهام، سوالات خود را طی روز جاری از طریق سامانه تدان، جهت بررسی و پاسخگویی توسط ناشر، ثبت نمایند.
توقف نماد (ثعمرا1) - اطلاعات با اهمیت گروه الف 97/11/7 08:50
 نماد معاملاتی (ثعمرا1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (الف) برای شرکت شرکت عمران و توسعه شاهد متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور 60 دقیقه پس از انتشار این پیام، به صورت حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد.
تداوم توقف نماد (ثعمرا1) جهت رفع ابهام یا اصلاح اطلاعات 97/11/7 08:26
 مطابق با اطلاعیه منتشره در تارنمای کدال، به منظور رفع ابهام یا اصلاح اطلاعات منتشره شرکت شرکت عمران و توسعه شاهد ، توقف نماد معاملاتی (ثعمرا1) حداکثر برای 2 روز کاری تداوم می‌یابد.
آخرین روز پذیره نویسی واحدهای سرمایه گذاری در نماد (آسامید1) 97/11/7 08:06
پیرو اطلاعیه شماره 10240/ن/97 مورخ 1397/10/22 این شرکت، تعداد 85،373،019واحد صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید قابل معامله در فرابورس با ارزش مبنای هر واحد 10،000 ریال در نماد (آسامید1) از روز دوشنبه مورخ 1397/11/01 لغایت یکشنبه مورخ 1397/11/07 به مدت 5 روز کاری، از طریق بازار فرابورس ایران مورد پذیره نویسی قرار می گیرد. در این خصوص توجه به موارد ذیل ضروری است: 1) نوع صندوق: اوراق بهادار با درآمد ثابت. 2) نحوه تسویه و پایاپای معاملات:T+1؛ 3) نحوه پذیره نویسی: پذیره نویسی به قیمت ثابت (معادل ارزش مبنا) 4) تعداد واحدهای سرمایه گذاری قابل انتشار: 100,000,000 واحد. 5) حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی قابل پذیره نویسی: 99,000,000 واحد. 6) حداقل تعداد واحد های سرمایه گذاری عادی قابل پذیره نویسی 9،000،000 واحد. 7) محدودیت حجمی برای هر سفارش خرید (بلو): 100,000 واحد 8) بازارگردان: شرکت تأمین سرمایه امید (سهامی خاص). لازم به ذکر است در خصوص تعداد واحد قابل خریداری توسط هر کد معاملاتی حقیقی و حقوقی هیچگونه محدودیتی وجود ندارد. همچنین معاملات ثانویه واحدهای مذکور پس از پذیره نویسی، در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران صورت می پذیرد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می توانید به اطلاعیه مذکور در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران مراجعه فرمائید.
محدودیت های معاملاتی گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن بانک ملی 97/11/7 08:03
 موارد ذیل در خصوص نمادهای اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک ملی اعلام می‌گردد: 1) اعتبار کلیه اوراق تسهیلات مسکن بانک ملی (تملی) جهت نقل و انتقال (خرید و فروش) در بازار فرابورس از روز 15 ماه ذکر شده در شرح نماد به مدت 2 سال تقویمی می باشد. 2) اعتبار کلیه اوراق گواهی صادره جهت اخذ تسهیلات تا یک ماه پس از توقف نماد معاملاتی آن در بازار فرابورس ایران می باشد. 3) محدودیت حجمی هر سفارش خرید(حداکثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش) جهت نماد معاملاتی اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک ملی به تعداد 240 ورقه تعیین گردیده است. متقاضیان محترم جهت اطلاع ازسایر جزئیات می توانند به اطلاعیه‌ شماره 10196/ن/96 مورخ 1396/11/16 این شرکت مندرج در سایت رسمی فرابورس ایران به نشانی www.ifb.ir مراجعه نمایند.
محدودیت های معاملاتی گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن بانک مسکن 97/11/7 08:03
پیرو مصوبه مورخ 1394/07/28 شورای محترم پول و اعتبار، موارد ذیل در خصوص اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک مسکن اعلام می‌گردد: 1-محدودیت زمانی عدم فروش توسط خریداران در کلیه نمادهای معاملاتی اوراق تسهیلات مسکن بانک مسکن به مدت 4 ماه خواهد بود. 2-محدودیت عدم فروش توسط خریداران اوراق برای نمادهای اوراق گواهی که فقط 4ماه تا پایان معاملات آن در بازار فرابورس ایران باقی مانده است، اعمال نخواهد شد لذا در این مقطع زمانی، نمادهای معاملاتی تسه 9511، تسه 9512، تسه 9601 و تسه 9602 مشمول محدودیت مذکور نمی باشند. 3-در خصوص اوراق گواهی صادره بانک مسکن محدودیت ورود سفارش خرید و انجام معامله به میزان حداکثر 160 ورقه برای هر کد معاملاتی در هر جلسه معاملاتی می باشد. 4- متقاضیان خرید می بایست محدودیت های مذکور را در خصوص ورود سفارشات خرید و معاملات انجام شده رعایت نمایند، تخطی از پیام ناظر بازار و ورو سفارش یا خرید بیش از سقف مجاز می تواند منجر به ابطال کلیه معاملات و حذف سفارش های ثبت شده و ارجاع موضوع به مرجع رسیدگی به تخلفات گردد. 5-اعتبار کلیه اوراق گواهی صادره جهت اخذ تسهیلات تا یک ماه پس از توقف نماد معاملاتی آن در بازار فرابورس ایران می باشد.
توقف نماد (غصینو1) - اطلاعات با اهمیت گروه الف 97/11/7 08:01
 نماد معاملاتی (غصینو1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (الف) برای شرکت صنعتی مینو متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور تا ساعت 10:00 جلسه معاملاتی جاری به صورت حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد.
توقف نماد (غصینو1) - اطلاعات با اهمیت گروه الف 97/11/7 08:01
 نماد معاملاتی (غصینو1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (الف) برای شرکت صنعتی مینو متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور تا ساعت 10:00 جلسه معاملاتی جاری به صورت حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد.
توقف نماد (وآرین1) - اطلاعات با اهمیت گروه ب 97/11/7 08:01
 نماد معاملاتی (وآرین1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت شرکت توسعه اقتصادی آرین متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور تا ساعت 10:00 جلسه معاملاتی جاری به صورت حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد.
عدم تایید معاملات در نماد معاملاتی(شگامرن1) 97/11/6 15:04
 معاملات امروز شنبه مورخ 1397/11/06 در نماد معاملاتی شرکت مجتمع پتروصنعت گامرون (شگامرن1) مورد تأیید قرار نگرفت.
توقف نماد (کوثر1) - اطلاعات با اهمیت گروه ب 97/11/6 14:28
 نماد معاملاتی (کوثر1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت بیمه کوثر متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور تا ساعت 10:00 جلسه معاملاتی بعد به صورت حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد.
توقف نماد معاملاتی (شفارا1) 97/11/6 12:12
 ضمن عدم تایید معاملات امروز شنبه مورخ 1397/11/06 در نماد معاملاتی شرکت پتروشیمی فارابی (شفارا1)، نماد شرکت مذکور مطابق ماده 12 مکرر شش دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران متوقف گردید.
بازگشایی نماد معاملاتی (بالاس1) 97/11/6 11:38
 نماد معاملاتی شرکت مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن (بالاس1) پس از افشای اطلاعات با اهمیت-گروه ب، از طریق انجام حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای، امروز شنبه مورخ 1397/11/06 آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است در صورت کشف قیمت پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است.همچنین در صورت عدم کشف قیمت، بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی مذکور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رسانی می گردد.
بازگشایی نماد معاملاتی (غگلستا1) 97/11/6 11:09
 نماد معاملاتی شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان (غگلستا1) پس از برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام، از طریق انجام حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای، امروز شنبه مورخ 1397/11/06 آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است در صورت کشف قیمت پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است.همچنین در صورت عدم کشف قیمت، بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی مذکور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رسانی می گردد.
توقف نماد (بالاس1) - اطلاعات با اهمیت گروه ب 97/11/6 10:53
 نماد معاملاتی (بالاس1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور 60 دقیقه پس از انتشار این پیام، به صورت حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد.
بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی (بپاس1) 97/11/6 10:29
 نماد معاملاتی شرکت بیمه پاسارگاد (بپاس1) پس از افشای اطلاعات با اهمیت-گروه ب، از طریق انجام حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای، امروز شنبه مورخ 1397/11/06 آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است.
بسیار مهم- توقف برخی نمادها جهت انتقال از تابلو پایه ب به تابلو پایه ج 97/11/6 10:00
 پیرو اطلاعیه شماره 97/2/92420 مورخ 1397/10/30 این شرکت، با توجه به عدم احراز معیارها و شرایط تداوم حضور در تابلوی پایه ب بازار پایه، نماد معاملاتی شرکت های ایتالران (کایتا1)، پلاستیران (پلاست1)، خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر (حبندر1)، سرمایه گذاری چشم انداز توسعه شمال (وشمال1)، شیشه قزوین (کقزوی1)، توسعه و عمران شهرستان نائین (خعمرا1)، عمران و سازندگی استان قزوین (ثقزوی1)، کارخانه فارسیت درود (سفارود1)و مجتمع معادن مس تکنار (تکنار1) جهت انتقال به تابلو پایه ج بازار پایه، در پایان معاملات امروز شنبه مورخ 1397/11/06 متوقف می گردند.
بسیار مهم - توقف برخی نمادها جهت انتقال از تابلو پایه ج به تابلو پایه ب 97/11/6 10:00
 پیرو اطلاعیه شماره 97/2/92240 مورخ 1397/10/30 و اصلاحیه شماره 97/2/92526 مورخ 1397/11/02 این شرکت، نماد معاملاتی شرکت های آذریت(ساذری1)، ایران خودرو دیزل (خاور1)، بیمه کارآفرین (وآفری1)، تولید سموم علف کش (شسم1)، سرمایه گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس (وپسا1)، سرمایه گذاری نیروگاهی ایران (وسنا1)، سرمایه گذاری ساختمانی نظام مهندسی ایران (ثنظام1)، سیمان باقران (سباقر1)، سیمان لارستان (سلار1)و کشت و صنعت آبشیرین (آبین1) جهت انتقال به تابلو پایه ب بازار پایه در پایان معاملات امروز شنبه مورخ 1397/11/06 متوقف می گردند.
گشایش حق تقدم خرید در نماد معاملاتی (کی بی سیح1) 97/11/6 10:00
 نماد معاملاتی حق تقدم خرید سهام شرکت کی بی سی (سهامی عام) در نماد (کی بی سیح1) از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحل پیش گشایش 30 دقیقه ای، امروز شنبه مورخ 1397/11/06 آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است در صورت کشف قیمت پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. همچنین در صورت عدم کشف قیمت، گشایش مجدد نماد معاملاتی مذکور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رسانی می گردد. لازم به ذکر است، محدودیت حجمی خرید در هر سفارش (حداکثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش) در نماد معاملاتی (کی بی سیح1)، به تعداد 50,000 سهم تعیین می گردد. همچنین مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت کی بی سی (سهامی عام) در نماد (کی بی سیح1) تا تاریخ 1397/12/25 می باشد لذا نماد معاماتی مذکور (کی بی سیح1) در پایان معاملات روز شنبه مورخ 1397/12/25 متوقف می گردد. خریداران نهایی حق تقدم سهام جدید، می بایست مفاد اطلاعیه شماره DPM-IOP-90 I-001 مورخ 18/05/1390 اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه ای سازمان بورس و اوراق بهادر و مفاد بخشنامه شماره 1101040 موضوع نامه شماره 150481/121 مورخ 30/05/1390 اداره امور کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار را مد نظر قرار دهند.
جستجو در سایت
تبلیغات
درباره ما

مجله اینترنتی دیپروتد نشریه مجازی بر بستر اینترنت به مسائل آموزشی و مقالات پیرامون کسب وکار های نوپا یا استارت آپ ها و سبک زندگی است فعالیت و محتوای مطالب ارائه شده در سایت همه بیشتر در حوزه مدیریت، کارآفرینی ، روانشناسی ،اقتصادی و فناوری اطلاعات است نام اصلی دیپروتد "ریشه های عمیق " با مجوز رسمی از هیات نظارت برمطبوعات مشغول به فعالیت است

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید